Tarieven & Verzekering

Tarieven per 1 januari 2024.
Deze tarieven zijn vastgesteld door de Nederlands Zorgautoriteit (NZa), in opdracht van de overheid.
Onderstaand een beknopt overzicht van codes en tarieven (Zie de NZa tariefbeschikking voor de volledige toelichting).

I CONSULENTATIE DIAGNOSTIEK

 

 

 

Code Omschrijving Tarief
C I CONSULTATIE EN DIAGNOSTIEK
Onderdeel A: Consulten
C001 Consult ten behoeve van een intake

€ 53,50

C002 Consult voor een periodieke controle € 26,75
C003 Consult, niet zijnde periodieke controle € 26,75
Onderdeel B: Diagnostisch onderzoek
C010 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 26,75
C011 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion € 126,72
C012 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan € 126,72
C013* Studiemodellen € 35,20
C014 Pocketregistratie € 42,24

C015

C016*

 

Parodontiumregistratie

Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling

€ 84,48

€ 211,20

 

Onderdeel C: Diversen
C020 Mondzorg aan huis € 21,12

C021

Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren)

€ 29,57

 

C022

Droogleggen van elementen dmv een rubberen lapje

€14,08
d. Geen formele NZa codes
C90 Niet nagekomen afspraak €15,- per 15 min

 

II MAKEN EN BEOORDELEN FOTO’S
Code Omschrijving Tarief
X II MAKEN EN BEOORDELEN FOTO’S
X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto € 19,71
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto € 14,78
X21 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto € 84,48
X22 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 84,48
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 30,98
X24 Maken en beoordelen schedelfoto € 38,02
X34 Beoordelen schedelfoto € 28,16
X25 Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 239,36
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 70,40
III PREVENTIEVE MONDZORG
Code Omschrijving Tarief
M III PREVENTIEVE MONDZORG
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten € 15,78
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten € 15,78
M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten

€ 15,78

M05 Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit € 31,68
M32* Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek € 21,12
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament € 7,04
M40 Fluoridebehandeling € 17,60
M61* Mondbeschermer of fluoridekap € 31,68
M80* Behandeling van witte vlekken, eerste element € 61,25
M81* Behandeling van witte vlekken, volgend element € 33,79
IV VERDOVING

    Code                      Omschrijving                                                                                                                         Tarief

                                     IV VERDOVING

A15 Oppervlakte verdoving € 9,15
A10 Geleidings, infiltratie en/of intraligamentaire verdoving € 17,60
VI VULLINGEN
Code Omschrijving Tarief
V VI VULLINGEN
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer € 43,65
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer € 61,25
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer € 75,33
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer € 99,97
V91 Eénvlaksvulling composiet € 56,32
V92 Tweevlaksvulling composiet € 73,92
V93 Drievlaksvulling composiet € 88,00

V94

V95

Meervlaksvulling composiet

Volledig vormherstel tand of kies met composiet (herstel anatomische 
kroon)

€ 112,64

€ 176,00 

V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) € 84,48
V30 Aanbrengen van fissuurlak eerste element (sealen) € 31,68
V35 Aanbrengen van fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting € 17,60
V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen. € 7,04
V80 Aanbrengen eerste wortelkanaalstift € 40,83
V85 Aanbrengen van elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 26,75
VII WORTELKANAALBEHANDELINGEN

 

Code Omschrijving Tarief
E VII WORTELKANAALBEHANDELINGEN
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 49,28
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 38,72
b. Wortelkanaalbehandeling
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
E60* Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 56,32
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik roterende nikkel-titanium instrumenten € 58,12
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 126,72
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen

€ 183,04

E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen

€ 239,36

E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 295,68
E85 Elektronische lengtebepaling € 17,60
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element per zitting € 21,12
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 56,32
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen
E51 Verwijderen van kroon of brug € 42,24
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 35,20
E53 Verwijderen van wortelstift € 49,28
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 35,20
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 35,20
E56* Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel € 49,28
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 35,20
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 98,56
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 63,36
E63* Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal € 52,80
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 56,32
Initiële wortelkanaalbehandeling
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 70,40
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 35,20
Bleken
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 56,32
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 21,12
E97* Uitwendig bleken per kaak € 88,00
Behandeling trauma-element
E40 Directe pulpa-overkapping € 35,20
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 14,08
E43* Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 28,16
E44 Verwijderen spalk, per element € 7,04
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
E31 Snij-/ hoektand € 140,80
E32 Premolaar € 197,12
E33 Molaar € 253,44
E34* Aanbrengen retrograde vulling € 28,16

E36*

E37

Het trekken van een element met re-implantatie

Kijkoperatie 

€ 98,56

€ 84,48

Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen
E88 Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen € 70,40
Gebruik operatiemicroscoop
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 95,04
Gebruiksklaar maken praktijkruimte
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 70,40

 

VIII KRONEN EN BRUGGEN

Plaatsen

Code Omschrijving Tarief
     
R VIII KRONEN EN BRUGGEN  
     
  a. Inlays en kronen  
R08* Eenvlaks composiet inlay € 84,48
R09* Tweevlaks composiet inlay € 161,92
R10* Drievlaks composiet inlay € 211,20
R11* Eenvlaksinlay € 126,72
R12* Tweevlaksinlay € 197,12
R13* Drievlaksinlay

€ 281,60

R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties € 35,20
R24* Kroon op natuurlijk element € 309,76
R34* Kroon op implantaat € 281,60
R29* Confectiekroon € 63,36
R31 Opbouw plastisch materiaal € 70,40
R32* Gegoten opbouw, indirecte methode € 70,40
R33* Gegoten opbouw, directe methode € 140,80
     
  b. Brugwerk  
R40* Eerste brugtussendeel € 211,20
R45* Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 105,60
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen

€ 176,00

R50* Metalen fixatiekap met afdruk € 35,20
R55* Gipsslot met extra afdruk € 35,20
R60* Plakbrug zonder preparatie € 140,80
R61* Plakbrug met preparatie € 211,20
R65 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 46,28
R66 Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende bevestiging boven het aantal van twee € 28,16
     

 

R67* 

c. Restauraties diversen

Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon

 

€ 30,27

R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 77,44
R71* Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 77,44
R74* Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 28,16
R75* Opnieuw vastzetten plakbrug € 70,40
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 35,20
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 35,20

R91*

R92

Wortelkap met stift

Passen restauratieve proefopstelling in de mond 

 

€ 176,00

€ 95,04

  d. Schildje van keramiek of kunststof  
R78* Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 84,48
R79* Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 140,80
     
  e. Temporaire voorzieningen  
R80* Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies € 35,20
R85* Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies € 14,08
R90* Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren
IX KAAKGEWRICHTBEHANDELINGEN

 

Code Omschrijving Tarief
     
G IX Behandelingen Kauwstelsel   
     
  A. Pijn en bewegingsstoornissen (Orafaciale Pijn en Disfunctie, OPD)  
     
  Onderzoek/diagnostiek bij OPD  
G21 Functieonderzoek kauwstelsel € 126,72
G22 Verlengd onderzoek OPD € 253,44
G23 Spieractiviteitsmeting en registratie € 112,64
     
  Therapie bij OPD- therapie A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste functieonderzoek kauwstelsel (G21)
G41 Consult OPD-therapie A (niet complex) € 73,92
G62* Stabillisatieopbeetplaat € 190,08
G47 Evaluatie/ herbeoordeling na OPD therapie A € 84,48
     
 

Therapie bij OPD B (complex). Onderstaande verrichtingen zijn uitsluitend te declareren nadat een verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden en de OPD als complex is aangemerkt.

G43 Consult OPD-therapie B (complex) € 142,21
G44* Therapeutische injectie € 77,44
G46*  Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) € 56,32
G48 Evaluatie/ herbeoordeling na OPD therapie B € 140,80
     
  B. Beetregistraties  
     
G10 Niet-standaard beetregistratie € 105,60
     
  Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10  
G11 Scharnierasbepaling € 105,60
G12 Centrale relatiebepaling € 98,56
G13 Protrale/laterale bepalingen € 70,40
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 633,61
G16 Therapeutische positiebepaling € 35,20
G20 Beetregistratie intra-oraal € 70,40
     
  Diversen  
     
G09 Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur € 38,02
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte € 35,20
G65* Indirect planmatig inslijpen € 387,21

G75 

G68*

Planmatig  beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak

 Reparatie stabilisatieopbeetplaat of beschermingsplaat

 

€ 70,40

€56,32 

 

G69* Beetbeschermingsplaat € 77,44
G33*  Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 70,40
     
  C. Snurk- en slaapstoornisbeugel  
G71* Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 352,01
G72 Controlebezoek MRA € 35,20
G73* Reparatie MRA met afdruk € 56,32
     
  D. Myofunctionele apparatuur  
G74* Plaatsen van myofunctionele apparatuur  € 95,04

G76* 

Consult myofunctionele therapie

€ 26,75

 

X CHIRURGISCHE INGREPEN (inclusief anesthesie)

 

 

Code Omschrijving Tarief
H X CHIRURGISCHE INGREPEN (inclusief verdoving)
a. Onderdeel A
H11 Trekken tand of kies € 52,80
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant € 39,42
H21 Kosten hechtmateriaal € 7,36
H26 Hechten weke delen € 77,44
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 70,40
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 21,12
b. Onderdeel B
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B. € 70,40

H33

H34

Hemisectie van een molaar

Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak 

€ 84,48

€ 84,48

H35

H36

H37*

H38

H39

Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap

Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor een 
autotransplantaat behandeling

Onderzoek ten behoeve van de uitvoering voor een
autotransplantaat behandeling

Uitvoeren eerste autotransplantaat 

Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting                                     

€ 84.48

€ 77,44


€ 119,68


€353,09

€139,39

H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 63,36
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 42,24
Wortelpuntoperatie per tandwortel
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 84,48
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 112,64
H44 Primaire antrumsluiting € 77,44
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 98,56
Code Omschrijving Tarief
Cyste-operatie
H60 Marsupialisatie € 98,56
H65 Primaire sluiting € 190,08
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 98,56
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 190,08
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 133,76
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 225,28

 

XI KUNSTGEBITTEN
Code Omschrijving Tarief
     
P XI Kunstgebitten  
  A. Gedeeltelijk kunstgebit  
P001* Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak € 105,60
P002* Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak € 211,20
P003* Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak € 288,64
P004* Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak € 394,25
     
  B. Volledig Kunstgebit  
P020* Volledig kunstgebit bovenkaak € 211,20
P021* Volledig kunstgebit onderkaak € 281,60
P022* Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 457,61
P023* Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak € 140,80
     
  C. Toeslagen  
P040 Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit € 76,03
P041 Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 35,20
P042 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 70,40
P043 Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting € 42,24
P044 Toeslag zeer ernstige geslonken kaak, per kaak € 95,04
P045 Toeslag immediaat kunstgebit € 17,60
P046 Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 56,32
P047 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 21,12
P048 Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls € 105,60
P049 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 70,40
     
  D. Aanpassingen bestaand kunstgebit  
     
P060 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak € 49,28
P061 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak € 49,28
P062* Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak € 99,27
P063* Opvullen volledig kunstgebit direct, per kaak € 99,97
P064* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak € 86,59
P065* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak

€ 90,11

P066* Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak € 197,12
P067 Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit € 35,20
P068* Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 21,12
P069* Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 56,32
P070* Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 21,12
P071* Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak € 56,32
P072* Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 56,32

 

XII TANDVLEESBEHANDELINGEN
Code Omschrijving Tarief
     
T XII TANDVLEESBEHANDELINGEN  
     
  a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen  
T012 Onderzoek van het tandvlees parodontiumstatus € 204,16
T021 Grondig reinigen wortel, complex € 38,02
T022 Grondig reinigen wortel, standaard € 28,16
T032 Evaluatie initiële behandeling/ chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus € 126,72
T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling € 77,44
T042 Consult parodontale nazorg € 107,01
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 142,21
T044 Complex consult parodontale nazorg € 189,38
     
  Parodontale chirurgie  
T070 Flapoperatie tussen twee elementen € 228,80
T071 Flapoperatie per sextant (één zesde deel) € 352,01
T072 Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel) € 422,41
T073 Directe post-operatieve zorg, eerste zitting € 70,40
T074 Directe post-operatieve zorg, volgende zitting € 189,38
T076 Tuber- of retromolaarplastiek € 88,00
     
  b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)  
     
  Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a  
T101 Tuber- of retromolaarplastiek € 123,20
T102 Tandvleescorrectie één element € 66,88
T103 Tandvleescorrectie, bij twee t/m zes elementen € 176,00
     
  Toepassen van regeneratietechniek 
     
T111*

Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)

 

€ 422,41
T112* Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 140,80
  in hetzelfde sextant (éénzesde deel), per element  
T113 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 228,80
     
  Parodontale kroonverlengingsprocedure  
T121 Kroonverlenging één element € 228,80
T122 Kroonverlenging per sextant € 422,41
     
  Mucogingivale chirurgie  
T141 Tandvleestransplantaat € 133,76
     
  Directe postoperatieve zorg  
T142* Recessie bedekking met verplaatste lap € 422,41
  Directe postoperatieve zorg  
T151 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting € 70,40
T152 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting € 189,38
     
  Diversen  
T161** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 49,28
T162 Behandeling tandvleesabces € 95,04
T163* Toepassing lokaal medicament € 76,03
T164* (draad) spalk € 28,16
T165 Uitgebreide voedingsanalyse € 70,40
XIII IMPLANTATEN

 

Code Omschrijving Tarief
J XIII IMPLANTATEN
J001 Overheadkosten implantaten en peri-implantitis chirurgie € 213,70
J002 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 120,94
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelingsplanning
J010 Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling € 78,06
J011* Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling € 120,09
J012* Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen € 90,07

J013*

J014   

Proefopstelling implantologie, 5 of meer elementen

Implantaatpositionering op grond van CT-scan

€ 180,13

€ 54,04

 

b. Technieken voor het vergroten van het botvolume in een aparte zitting vooraf aan implanteren
J020* Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting vooraf aan het implanteren, eerste kaakhelft € 288,21
J021* Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting vooraf aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden € 180,13
J022* Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting vooraf aan het implanteren, per kaak € 174,13
c. Technieken voor het vergroten van het botvolume in dezelfde zitting als het implanteren
J030* Kaakverbreding en/of verhoging , per sextant , tijdens het implanteren  € 102,07
J031* Ophoging bodem bijholte , tijdens het implanteren € 156,11
J032* Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implantaat € 72,05
d. Implantologische chirurgie
J040 Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 275,00
J041 Plaatsen volgend implantaat in dezelfde kaak € 113,48
J042* Plaatsen eerste tandvleesvormer (Healing Abutment) € 90,07
J043* Plaatsen volgende tandvleesvormer (Healing Abutment) € 42,63
J044 Verwijderen implantaat € 39,63
J045 Moeizaam verwijderen implantaat € 198,14
J046 Vervangen eerste implantaat € 274,40
J047 Vervang volgend implantaat € 113,48
J048 Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant € 209,55
J049 Plaatsen van twee implantaten in de tandloze onderkaak voor een klikgebit € 611,85
e. Diversen
J050 Toeslag voor de kosten van boren voor eenmalig gebruik en/of inzetstukken van een implantaatverwijderingsset voor eenmalig gebruik € kostprijs
J051* Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 24,02
J052 Prepareren donorplaats € 162,12
J053 Toeslag esthetische zone, per kaakhelft € 81,06
J054 Bindweefseltransplantatie per donorplaats € 126,09
J055 Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie € 135,10
J056* Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef € 138,10
J057 Kosten implantaat € 387,76
J058 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting

€ 12,01

J059 Grondig submucosaal reinigen implantaat

€ 28,22

J060*

  

 

 Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat

f. Mesostructuur

€ 312,23
J070* Plaatsen eerste drukknop € 144,11
J071* Plaatsen elke volgende drukknop € 42,03
J072* Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak € 246,18
J073* Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 78,06
g. Prothetische behandeling na implanteren
J080* Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit € 618,45
J081* Klikgebit in de onderkaak € 402,29
J082* Klikgebit in de bovenkaak € 402,29
J083* Omvorming tot klikgebit € 120,09
J084* Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 156,11
J085* Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 180,13
J086* Omvorming tot klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 210,15
J087 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen twee implantaten € 102,07
J088 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen drie of vier implantaten € 132,10

J089

J180*

J181*

J183*

J184*

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten

Gedeeltelijk klikgebit van kunststof

Gedeeltelijk klikgebit met metalen basis (frame)

Omvorming van gedeeltelijk kunstgebit of frame tot gedeeltelijk klikgebit

Uitbreiding gedeeltelijk klikgebit tot (volledig) klikgebit

€ 162,12

€ 211,20

€394,25

€ 120,09

€ 56,32

 

h. Nazorg implantologie
J090 Specifiek consult nazorg implantologie € 66,05
J091 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 108,08
i. Prothetische nazorg
J100* Opvullen zonder staafdemontage € 168,12
J101* Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 210,15
J102* Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 240,18
J103* Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 270,20
J104* Eenvoudig reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk € 21,12
J105* Reparatie klikgebit zonder staafdemontage € 66,05
J106* Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 126,09
J107* Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 156,11
J108* Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 186,14

J109*

J110*

J111*

J112*

Verwijderen en vervangen drukknop

Opvullen gedeeltelijk klikgebit

Eenvoudige reparatie gedeeltelijk klikgebit zonder afdruk

Reparatie gedeeltelijk klikgebit

€ 30,02

€ 168,12

€ 21,12

€ 66,05

 

* Exclusief techniekkosten tandtechnisch laboratorium en materiaalkosten.
Download de materiaal- en techniekkosten hier in pdf

Vergoeding

Wij attenderen u erop van te voren goed te kijken naar uw zorgverzekering, aangezien verzekeringen vaak veranderen. Voor meer informatie hierover kunt kijken op www.zorgkiezer.nl en www.allesoverhetgebit.nl.

In veel gevallen kunt u gebruik maken van de fiscale voordelen van bijzondere medische kosten. Om te bepalen of u in aanmerking komt uw tandartskosten van uw belastbaar inkomen af te trekken, verwijzen wij u naar uw belasting consulent of naar de belastingdienst.

De kosten voor een volledig boven- en/of ondergebit worden voor 75% vergoed vanuit de basisverzekering. U dient hierbij wel rekening te houden met het eigen risico. De overige 25% is de eigen bijdrage.

Indien u een aanvullende verzekering heeft, kan van het resterende bedrag (ofwel de eigen bijdrage) nog voor een deel worden vergoed. Raadpleeg hiervoor uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Let op! Dit is alleen zo bij zorgverzekeraars waar wij een contract mee hebben. Wanneer u aangesloten bent bij een zorgverzekeraar waar wij geen contract mee hebben kan de vergoeding afwijken. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Betalingen

Voor een makkelijke en snelle verwerking, sturen wij de tandartsnota’s zo mogelijk rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Het bedrijf Anders Medical Factoring helpt ons daarbij.

Het gedeelte waarvoor u verzekerd bent middels de tandartsverzekering word dan meteen verrekend. Anders Medical Factoring stuurt u dus alleen het gedeelte van de nota toe, waarvoor u niet verzekerd bent. Zo hoeft u het volledige bedrag niet voor te schieten en hoeft u de nota daarna ook niet meer in te dienen bij uw zorgverzekeraar.

Tandheelkundige zorg voor kinderen tot 18 jaar is altijd 100% verzekerd, ook al heeft u geen aanvullende verzekering. De kosten voor de tandheelkundige jeugdzorg hebben ook geen betrekking op uw eigen risico.

Indien u vragen heeft over de afwikkeling van uw nota dan kunt u contact opnemen met de servicedesk van Anders medical factoring op telefoonnummer: 085 760 62 62. Tevens bestaat de mogelijkheid om online een betalingsregeling aan te vragen en een vraag te stellen over de factuur via www.mijnAndersnota.nl.

Voor behandelingen die meer dan €250 gaan kosten, ontvangt u bij Tandheelkundig Centrum Goirle een prijsopgave. U kunt op basis hiervan bijvoorbeeld met uw verzekeraar overleggen of u voor gedeeltelijke dan wel gehele vergoeding in aanmerking komt. Hierdoor is er betere afstemming mogelijk tussen u, de behandeld tandarts en de verzekeraar. Het is dus mogelijk dat we binnenkort ook met uw zorgverzekeraar afspraken gaan maken. Wij houden u hiervan op de hoogte.

MEVROUW VAN DE HOUT,  Riel

_____________________________________________

Professioneel en vriendelijk geholpen en ik kon snel terecht. Stukje voortand afgebroken en je ziet er niets van ben er heel blij mee