Onze huisregels

Afspraak
U wordt verzocht tijdig voor uw afspraak aanwezig te zijn. Wij doen er alles aan om op tijd te werken. In de zorg is dit echter niet helemaal te beheersen. Wij vragen uw begrip indien een behandeling uitloopt.

Openingstijden
Voor behandeling op maandag t/m donderdag is de praktijk geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur en 13.00 uur tot 17.00 uur. Op vrijdag van 8.30 uur tot 14.30 uur. Op dinsdagavond zijn wij ook aanwezig van 17.30 uur tot 20.30 uur.

Bereikbaarheid/ toegankelijkheid
De tandartspraktijk is telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer: 013-30 30 020. Tijdens werktijd wordt u geholpen door de balie assistente. Buiten werktijd en in het weekend staat het antwoordapparaat aan voor de avond- of weekenddienst. U krijgt informatie over de dienstdoende tandarts.

Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m donderdag vanaf 08.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. En vrijdag van 8.30u tot 14.30 uur. Bij pijnklachten wordt u verzocht voor 10.00 uur ’s ochtends te bellen, wij proberen u dan dezelfde dag nog te zien.

Niet nagekomen afspraken
Wij behandelen op afspraak. Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u deze minimaal 48 uur van tevoren af te zeggen, anders kunnen wij de voor u gereserveerde tijd in rekening brengen. Een afspraak annuleren kan alleen telefonisch en uiterlijk twee werkdagen van te voren.

Pijnklachten
Wanneer u een pijnklacht heeft, wacht dan niet tot de volgende controle , maar neem contact met ons op. Bel ons tussen 8.30 en 10.00 uur, zodat wij u mogelijk dezelfde dag nog kunnen helpen. Indien de praktijk gesloten is, hoort u op het antwoordapparaat het telefoonnummer van de dienstdoende tandarts.

Medische gegevens
Medische gegevens moeten uiteraard bij uw behandelaar bekend te zijn. Wijziging omtrent de gezondheidssituatie en/ of medicijngebruik bent u verplicht door te geven. Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen etc.

Privacyregeling en geheimhouding
Patiënten informatie wordt niet naar derden doorgestuurd of verteld zonder overleg met de tandarts en met medeweten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen de tandartspraktijk, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing).

Klanttevredenheid
Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de balieassistente en/ of tandarts.

Betalingsvoorwaarden
Indien blijkt dat u een betalingsachterstand heeft, zullen de reeds gemaakte afspraken uit de agenda worden gehaald. De praktijk behoudt zich het recht voor u uit te schrijven bij een incassoprocedure. Voor behandelingen boven de €250 ontvangt u een begroting. Bij betalingsachterstand is de tandarts gerechtigd de verdere behandeling op te schorten.

Meningsverschil
Indien u een meningsverschil heeft met uw tandarts en denkt dat de tandarts aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat u dat samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich richten tot de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde) en om bemiddeling te vragen.

MENEER SPAPENS,  GOIRLE

_____________________________________________

 Ik ben super goed geholpen door de mondhygiëniste en de baliemedewerkster deed haar best om een geschikt tijdstip voor een afspraak bij de tandarts voor mij te vinden.