Over Ons

Tarieven & Verzekering

Tarieven per 1 januari 2019

Deze tarieven zijn vastgesteld door de Nederlands Zorgautoriteit (NZa), in opdracht van de overheid.

Onderstaand een beknopt overzicht van codes en tarieven (Zie de NZa tariefbeschikking voor de volledige toelichting).

Code Omschrijving Tarief
C I CONSULTATIE EN DIAGNOSTIEK
a. Diagnostisch onderzoek
C11 Periodieke controle € 21,78
C13 Probleemgericht consult € 21,78
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 21,78
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 103,16
C29* Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 28,66
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak € 57,31
c. Toeslagen en diversen
C85 Weekendbehandeling € 21,78
C86 Avondbehandeling € 21,78
C87 Nachtbehandeling € 21,78
d. Geen formele NZa codes
C90 Niet nagekomen afspraak €15,- per 15 min

Terug naar boven

Code Omschrijving Tarief
X II MAKEN EN BEOORDELEN FOTO’S
X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto € 16,05
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto € 12,04
X21 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto € 68,77
X22 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 68,77
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 25,22
X24 Maken en beoordelen schedelfoto € 30,95
X34 Beoordelen schedelfoto € 22,92
X25 Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 194,86
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 57,31

Terug naar boven

Code Omschrijving Tarief
M III PREVENTIEVE MONDZORG
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten € 12,85
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten € 12,85
M03 Gebitsreiniging per 5 minuten € 12,85
M05 Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit € 25,79
M32* Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek € 17,19
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament € 5,73
M40 Fluoridebehandeling € 14,33
M61* Mondbeschermer € 25,79

Terug naar boven

Code Omschrijving Tarief
A IV VERDOVING
A15 Oppervlakte verdoving € 7,45
A10 Geleidings, infiltratie en/of intraligamentaire verdoving € 14,33

Terug naar boven

Code Omschrijving Tarief
V VI VULLINGEN
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer € 35,53
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer € 49,86
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer € 61,32
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer € 81,38
V91 Eénvlaksvulling composiet € 45,85
V92 Tweevlaksvulling composiet € 60,18
V93 Drievlaksvulling composiet € 71,64
V94 Meervlaksvulling composiet € 91,70
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 68,77
V30 Fissuurlak eerste element € 25,79
V35 Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting € 14,33
V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen. € 5,73
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 11,46
V70* Parapulpaire stift € 11,46
V80* Wortelkanaalstift € 20,06
V85* Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 8,60

Terug naar boven

Code Omschrijving Tarief
E VII WORTELKANAALBEHANDELINGEN
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 21,78
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 40,12
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 31,52
b. Wortelkanaalbehandeling
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
E60* Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 45,85
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik roterende nikkel-titanium instrumenten € 46,74
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 103,16
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 149,01
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 194,86
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 240,71
E85 Elektronische lengtebepaling € 14,33
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element per zitting € 17,19
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 45,85
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen
E51 Verwijderen van kroon of brug € 34,39
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 28,66
E53 Verwijderen van wortelstift € 40,12
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 28,66
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 28,66
E56* Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 40,12
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 28,66
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 80,24
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 51,58
E63* Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal € 42,98
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 45,85
Initiële wortelkanaalbehandeling
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 57,31
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 28,66
Bleken
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 45,85
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 17,19
E97* Uitwendig bleken per kaak € 71,64
E98 Materialen voor thuisbleken kostprijs
Behandeling trauma-element
E40 Directe pulpa-overkapping € 28,66
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 11,46
E43* Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 22,92
E44 Verwijderen spalk, per element € 5,73
Aanbrengen rubberdam
E45 Aanbrengen rubberdam € 11,46
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
E31 Snij-/ hoektand € 114,62
E32 Premolaar € 160,47
E33 Molaar € 206,32
E34* Aanbrengen retrograde vulling € 22,92
E36* Het trekken van een element met re-implantatie € 80,24
E37 Kijkoperatie € 68,77
Gebruik operatiemicroscoop
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 77,37
Gebruiksklaar maken praktijkruimte
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 57,31

Terug naar boven

Code Omschrijving Tarief
R VIII KRONEN EN BRUGGEN
a. Inlays en kronen
R08* Eenvlaks composiet inlay € 68,77
R09* Tweevlaks composiet inlay € 131,82
R10* Drievlaks composiet inlay € 171,94
R11* Eenvlaksinlay € 103,16
R12* Tweevlaksinlay € 160,47
R13* Drievlaksinlay € 229,25
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties € 28,66
R24* Kroon € 252,17
R28* Endokroon, indirect vervaardigd € 68,77
R29* Confectiekroon € 51,58
R31 Opbouw plastisch materiaal € 57,31
R32* Gegoten opbouw, indirecte methode € 57,31
R33* Gegoten opbouw, directe methode € 114,62
b. Brugwerk
R40* Eerste brugtussendeel € 171,94
R45* Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 85,97
R46* Brugverankering, per anker € 57,31
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 143,28
R50* Metalen fixatiekap met afdruk € 28,66
R55* Gipsslot met extra afdruk € 28,66
R60* Plakbrug zonder preparatie € 114,62
R61* Plakbrug met preparatie € 171,94
R65 Toeslag voor elke volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 40,12
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 22,92
c. Restauraties diversen
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 63,04
R71* Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 63,04
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal € 34,39
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje € 22,92
R74* Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 22,92
R75* Opnieuw vastzetten plakbrug € 57,31
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 28,66
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 28,66
d. Schildje van keramiek of kunststof
R78* Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 68,77
R79* Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 114,62
e. Temporaire voorzieningen
R80* Temporaire, eerste voorziening € 28,66
R85* Temporaire, volgende voorziening € 11,46
R90* Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren

Terug naar boven

Code Omschrijving Tarief
G IX Kaakgewrichtbehandelingen
a. Kaakgewrichtsklachten (craniomandibulaire dysfunctie)
Onderzoek/diagnostiek
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) € 143,28
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie € 91,70
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtbehandeling € 63,04
Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functie-onderzoek)
G61 Instructie spieroefeningen € 57,31
G62* Occlusale spalk € 154,74
G63* Repositiespalk € 229,25
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties € 28,66
G65* Indirect planmatig inslijpen € 315,22
G66 Biofeedbacktherapie € 51,58
G67 Behandeling triggerpoint € 63,04
G68* Reparatie occlusale- of repositie spalk, met afdruk € 45,85
G33* Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 57,31
Therapie voor kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functie-onderzoek)
G69* Opbeetplaat € 63,04
b. Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen
G10 Niet-standaard beetregistratie € 85,97
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen
G11 Scharnierasbepaling € 85,97
G12 Centrale relatiebepaling € 80,24
G13 Protrale/laterale bepalingen € 57,31
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 515,81
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte € 28,66
G16 Therapeutische positiebepaling € 28,66
G20 Beetregistratie intra-oraal € 57,31
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71* Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 286,56
G72 Controlebezoek MRA € 28,66
G73* Reparatie MRA met afdruk € 45,85

Terug naar boven

Code Omschrijving Tarief
H X CHIRURGISCHE INGREPEN (inclusief anesthesie)
a. Onderdeel A
H11 Trekken tand of kies € 42,98
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant € 32,09
H21 Kosten hechtmateriaal € 5,92
H26 Hechten weke delen € 63,04
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 57,31
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 17,19
b. Onderdeel B
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B. € 57,31
H33 Hemisectie van een molaar € 68,77
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 68,77
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 51,58
H41 Verwijderen van het tongriempje of lipbandje € 34,39
Wortelpuntoperatie per tandwortel
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 68,77
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 91,70
H44 Primaire antrumsluiting € 63,04
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 80,24
Code Omschrijving Tarief
Cyste-operatie
H60 Marsupialisatie € 80,24
H65 Primaire sluiting € 154,74
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 80,24
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 154,74
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 108,89
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 183,40

Terug naar boven

Code Omschrijving Tarief
P XI Kunstgebitten
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 34,39
P65 Planmatig inslijpen van bestaande kunstgebit € 28,66
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 57,31
P10* Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 85,97
P15* Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 171,94
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 63,04
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 17,19
P34* Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 234,98
P35* Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 320,95
P31* Wortelkap met stift € 143,28
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuls € 85,97
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 57,31
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 14,33
P45* Noodkunstgebit € 114,62
a. Volledig kunstgebit
P21* Volledig kunstgebit bovenkaak € 171,94
P25* Volledig kunstgebit onderkaak € 229,25
P30* Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 372,53
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 28,66
P14 Individuele afdruk met randopbouw € 63,04
P37 Frontopstelling in aparte zitting € 34,39
P27 Reoccluderen € 57,31
P28 Naregistratie en remounten € 57,31
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 63,04
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 85,97
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 28,66
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 28,66
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 34,39
Overige
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingsprothese € 45,85
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit € 40,12
P01* Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw € 40,12
P02* Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw € 85,97
P03* Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw € 57,31
P04* Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw € 85,97
P70* Opvullen overkappingsprothese op natuurlijke peilers zonder staafdemontage, per kaak € 160,47
P07* Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 17,19
P08* Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 45,85
P56 Tissue conditioning gedeeltelijke kunstgebit of framekunstgebit, per kaak € 40,12
P51* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit /framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 40,12
P52* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit /framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 85,97
P53* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 57,31
P54* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 85,97
P57* Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 17,19
P58* Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaak € 45,85
P78* Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak € 45,85
P79* Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak € 45,85

Terug naar boven

Code Omschrijving Tarief
T XII TANDVLEESBEHANDELINGEN
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 151,88
T12 Onderzoek van het tandvlees parodontiumstatus € 166,21
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 30,95
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element € 22,92
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 88,83
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 103,16
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 45,85
T41 Beperkt consult parodontale nazorg € 60,18
T42 Consult parodontale nazorg € 87,11
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 115,77
T44 Complex consult parodontale nazorg € 154,17
T60 Evaluatieonderzoek met pocketstatus € 151,88
T61 Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus € 166,21
Parodontale chirurgie
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen € 186,27
T71 Flapoperatie per sextant (één zesde deel) € 286,56
T72 Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel) € 343,87
T73 Directe post-operatieve zorg, kort € 57,31
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 154,17
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 149,01
T76 Tuber- of retromolaarplastiek € 71,64
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
T80 Tandvleestransplantaat € 123,22
T81 Tuber- of retromolaarplastiek € 100,30
T82 Tandvleescorrectie per element € 54,45
T83 Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel) € 143,28
Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van de aangebrachte materialen)
T84* Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 343,87
T85* Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 114,62
in hetzelfde sextant (éénzesde deel), per element
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 186,27
Parodontale kroonverlengingsprocedure
T87 Kroonverlenging per element € 186,27
T88 Kroonverlenging per sextant € 343,87
Directe postoperatieve zorg
T89 Directe post-operatieve zorg, kort € 57,31
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 154,17
Diversen
T91 Pocketregistratie € 34,39
T92 Parodontiumregistratie € 68,77
T93* Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 40,12
T94 Behandeling tandvleesabces € 77,37
T57* Toepassing lokaal medicament € 61,90
T95* (Draad)Spalk € 22,92
T96 Uitgebreide voedingsanalyse € 57,31

Terug naar boven

Code Omschrijving Tarief
J XIII IMPLANTATEN
J97 Overheadkosten implantaten € 171,85
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 97,25
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelingsplanning
J01 Initieel onderzoek implantologie € 63,56
J02* Verlengd onderzoek implantologie € 97,79
J03* Proefopstelling € 132,01
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 44,00
b. I Pre-implantologische chirurgie
J09* Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 234,69
J10* Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 146,68
J11 Prepareren donorplaats € 132,01
J12* Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 141,79
J13* Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 68,45
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik kostprijs
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen
J06 Vrijleggen foramen mentale € 29,34
J15* Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft of in frontregio € 83,12
J17* Aanvullende ophoging bodem bijholte € 127,12
J18* Ophoging bodem bijholte orthograad € 58,67
J19 Toeslag esthetische zone € 63,56
c. Implantologische chirurgie
J20 Plaatsen eerste implantaat per kaak € 223,44
J28 Plaatsen volgend implantaat € 92,41
J23* Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) € 73,34
J29* Plaatsen volgende Healing Abutment € 34,71
J26 Moeizaam verwijderen implantaat € 161,35
J36 Verwijderen implantaat € 32,27
J27 Vervangen implantaat € 223,44
J37 Vervangen volgend implantaat € 92,41
d. Diversen
J08* Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 19,56
J30 Bindweefseltransplantaat per donorplaats € 102,68
J32* Verwijderen gefractureerd abutment / occlusale schroef € 112,45
J33 Kosten implantaat € 314,04
J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting € 9,78
e. Mesostructuur
J40* Twee magneten/drukknoppen € 151,57
J41* Elke volgende magneet, drukknop € 34,23
J42* Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak € 200,46
J43* Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 63,56
J44* Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 24,45
f. Prothetische behandeling na klikgebit
J50* Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit € 503,60
J51* Onder klikgebit € 327,58
J52* Boven klikgebit € 327,58
J53* Omvorming klikgebit € 97,79
J54* Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 127,12
J55* Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 146,68
J56* Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 171,13
J57 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 83,12
J58 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 107,56
J59 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 132,01
g. Nazorg implantologie
J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 53,78
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 88,01
h. Prothetische nazorg
J70* Opvullen zonder staafdemontage € 136,90
J71* Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 171,13
J72* Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 195,57
J73* Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 220,02
J74* Reparatie zonder staafdemontage € 53,78
J75* Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 102,68
J76* Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 127,12
J77* Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 151,57
J78* Verwijderen én vervangen drukknop € 24,45
J79* Verwijderen én vervangen steg € 45,47
J80* Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kustgebit € 497,73

Terug naar boven

* Exclusief techniekkosten tandtechnisch laboratorium en materiaalkosten.
Download de materiaal- en techniekkosten hier in pdf

Verzekering:

Vergoeding

Wij attenderen u erop van te voren goed te kijken naar uw zorgverzekering, aangezien verzekeringen vaak veranderen. Voor meer informatie hierover kunt kijken op www.zorgkiezer.nl en www.allesoverhetgebit.nl.

In veel gevallen kunt u gebruik maken van de fiscale voordelen van bijzondere medische kosten. Om te bepalen of u in aanmerking komt uw tandartskosten van uw belastbaar inkomen af te trekken, verwijzen wij u naar uw belasting consulent of naar de belastingdienst.

 

Voor behandelingen die meer dan €250 gaan kosten, ontvangt u bij Tandheelkundig Centrum Goirle een prijsopgave. U kunt op basis hiervan bijvoorbeeld met uw verzekeraar overleggen of u voor gedeeltelijke dan wel gehele vergoeding in aanmerking komt. Hierdoor is er betere afstemming mogelijk tussen u, de behandeld tandarts en de verzekeraar. Het is dus mogelijk dat we binnenkort ook met uw zorgverzekeraar afspraken gaan maken. Wij houden u hiervan op de hoogte.