Over Ons

Maatregelen rondom het coronavirus

Geachte patiënt,

Zoals bij eenieder bekend, kunnen we gelukkig bij ons in de praktijk de draad weer oppakken,
na 6 weken gedwongen rust, en de werkzaamheden hervatten.

We zijn echter nog steeds niet uit de risico-sfeer van het COVID-19 virus.
Vandaar dat wij u willen informeren aangaande de bij ons genomen maatregelen ter voorkoming van besmetting.

U staat bij ons in de agenda met een afspraak in de komende weken.
We verzoeken u vriendelijk dat u zich probeert te houden aan onderstaande regels:

• Indien u symptomen heeft, zoals hoesten, niezen, kort-ademigheid of verhoging
(>37,5 graden), meldt u zich dan telefonisch af op nummer 013-30 30 020, en blijf thuis
• Kom binnen op het tijdstip van de afspraak. Bent u te vroeg, blijf dan in de auto zitten of buiten staan
• Kom alleen, dus zonder begeleiding, tenzij strikt noodzakelijk
• Families en gezinnen zoveel mogelijk met maximaal 2 personen tegelijk naar binnen
• Bij binnenkomst bent u verplicht de handen te desinfecteren met hand-alcohol in de dispenser. Deze hangt bij binnenkomst op de tweede verdieping rechts naast de drinkwater-zuil
• Volg de aanwijzingen van de balie-medewerkster waar u plaats kunt nemen. We hebben geprobeerd er voor te zorgen dat u in de wachtruimte de afstand van 1,5m aan kunt houden
• Het patiënten-toilet op de tweede verdieping is gesloten, u kunt daar geen gebruik van maken
• De poetshoek is ook buiten gebruik, u dient thuis de tanden van tevoren te poetsen
• Het maken van vervolg-afspraken wordt zoveel mogelijk in de behandelruimte gedaan, om de druk op de balie te verminderen

Indien u de afspraak niet door wil laten gaan, gelieve minimaal 48 uur tevoren te bellen.

Samen moeten we voor elkaar krijgen dat we het virus kunnen overwinnen!

Team Tandheelkundig Centrum Goirle
Gezondheidscentrum Oranjeplein